Respectarea normelor de dezinfecție și sterilizare în clinica noastră stomatologică

Sterilizarea Autoclav clasa B

Respectarea normelor de dezinfecție și sterilizare în clinica noastră stomatologică

Grija pentru sănătatea pacienților nu se reflectă doar în tratamentele stomatologice efectuate, ci presupune norme clare de dezinfecție și sterilizare. Ea începe cu respectarea strictă a măsurilor de asepsie și antisepsie. În cadrul activității noastre, folosim materiale și instrumente de ultimă generație. De asemenea, utilizăm consumabile de unică folosință pentru protecția pacientului precum și a personalului medical și proceduri moderne de sterilizare a instrumentarului.

Tehnologii și echipamente

Clinica Professional Dentist este dotată cu sală de presterilizare și respectiv de sterilizare destinate manoperelor specifice de pregătire a instrumentarului în condiții de maximă siguranță.

Pregătirea echipamentelor prin dezinfecție și sterilizare este o prioritate în activitatea noastră.  De aceea, folosim cele mai moderne echipamente și tehnici pentru eficientizarea și automatizarea proceselor. Îmbinând tehnologia ultrasonică și dezinfecția termică obținem rezultate superioare. Reducem astfel riscul de contaminare și de accidentare, creștem viteza și nivelul de organizare. Într-o primă etapă, în baia de ultrasunete, procesul de cavitație care are loc în soluțiile speciale utilizate curăță instrumentele, inclusiv în zonele greu accesibile.

În etapa imediat următoare, acestea sunt transferate într-o mașină de spălat instrumentar. Aici se realizează prespălarea, spălarea, dezinfecția, clătirea și uscarea acestuia în mod automat, eficient și predictibil, cu riscuri minime pentru operator.  Dezinfecția termică, prin folosirea detergenților la temperatura înaltă (90 °C), are efect bactericid, virucid (inclusiv împotriva virusurilor HBV și HIV) și fungicid. Pentru trasabilitate, procesul este monitorizat în permanență de un dispozitiv electronic. La finalul fiecărui ciclu, datele înregistrate sunt transferate în intranet, către un server local de fișiere în care se păstrează un jurnal al sesiunilor de presterilizare.

Sterilizarea instrumentarului

După această etapă, instrumentele se împachetează în pungi speciale (inscripționate cu data si ora) care se sigilează. Instrumentele sunt apoi sterilizate conform normelor în vigoare, folosind două autoclave moderne de clasă B. Calitatea procesului este verificată cu ajutorul unor martori (indicatori). Aceștia își schimbă culoarea dacă o serie de parametri (ex. temperatura) au atins valorile necesare. Periodic efectuăm teste specifice de verificare a calității sterilizării (ex. Bowie-Dick, Helix). Suplimentar, autoclavul imprimă pe suport de hârtie un jurnal conținând valorile tuturor parametrilor înregistrați pe durata sterilizării.